Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projektnih partnerjev in generalna skupščina InnoRenew CoE

6.6.2018

V sredo, 6. junija 2018, je Inštitut za celulozo in papir (ICP) v Ljubljani organiziral sestanek projektnih partnerjev in generalno skupščino centra odličnosti InnoRenew CoE. Udeleženci sestanka so imeli tudi odlično priložnost, da se udeležijo vodenega ogleda laboratorijev inštituta ICP.

slika: Amy Simmons

slika: Lea Primožič

slika: Lea Primožič

Na sestanku so bili prisotni predstavniki vseh projektnih partnerjev – InnoRenew CoE, Univerza na Primorskem, Fraunhofer WKI, Univerza v Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, zavod e-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

slika: Lea Primožič

Prisotne je pozdravila in nagovorila direktorica Inštituta za celulozo in papir mag. Mateja Mešl, nato pa je direktorica centra odličnosti InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar podala splošen pregled vseh aktivnosti v delovnih sklopih projekta.

Sestanek projektnih partnerjev se je osredotočal predvsem na dva delovna sklopa, in sicer delovni sklop 5 – Raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti v InnoRenew CoE ter na delovni sklop 6 – Zagonski projekti. Dr. Anna Sandak, dr. Michael Burnard, dr. Miklós Krész in dr. Iztok Šušteršič so predstavili napredek in razvoj nalog iz delovnega sklopa 5.

Predstavniki vodilnih partnerjev vsakega zagonskega projekta so z udeleženci delili napredek delovnega sklopa 6 in zagonskih projektov. Razpravljali smo o razvoju, izzivih in morebitnih problemih vseh zagonskih projektov, ki so s svojim raziskovalnim delom že začeli.

Sestanku projektnih partnerjev je sledila generalna skupščina centra odličnosti InnoRenew CoE, kjer se je predstavil nov direktor zavoda e-Oblak gospod Tone Stanovnik. Nato je sledila razprava o pripravi poročila o izvajanju, ki ga morajo projektni partnerji pripraviti za evropsko komisijo. Univerza na Primorskem pripravlja redno tehnično poročilo, pri katerem bodo morali sodelovati tudi vsi ostali projektni partnerji. Sestanek se je zaključil z napovednikom – predstavniki evropske komisije bodo od 10. do 12. septembra v Kopru zaradi pregleda dosedanjih projektnih aktivnosti.

slika: Matthew Schwarzkopf

Veseli smo napredka, ki ga je projekt InnoRenew dosegel v zadnjem letu.