Co-funded by:
Mentored by:

Objava podatkov o odnosu do podnebnih sprememb in inovacijskih dejavnostih slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju

Februarja so bili v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) objavljeni podatki raziskave Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju (OPSIDP21), ki so jo na InnoRenew CoE izvedli v sodelovanju z Inštitutom za okoljske sistemske znanosti na Univerzi v Gradcu v okviru bilateralnega projekta Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti.

Podatki temeljijo na anketi med 170 slovenskimi in 123 avstrijskimi podjetji, ki je potekala poleti leta 2021. Za dostop do podatkov je potrebna registracija, medtem ko so metapodatki (v slovenskem in angleškem jeziku) prosto dostopni preko spletne strani ADP. Konec marca letos je bilo objavljeno tudi poročilo raziskave (v angleščini), v katerem so predstavljeni odgovori udeležencev po posameznih vprašanjih.

Vodja raziskave in prva avtorica objave, dr. Ana Slavec, je o tej anketi za blog ADP napisala prispevek z naslovom Dve raziskavi o inovacijskih dejavnosti podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi (v slovenščini). Ta povzema tudi rezultate prejšnje raziskave o inovativnosti podjetij v gozdno-lesnem sektorju, ki so jo v InnoRenew CoE izvedli leta 2019 in je bila lani prav tako objavljena v ADP.