Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec in dr. Michael Burnard o inovativnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju

Prejšnji mesec je Arhiv družboslovnih podatkov objavil podatke študije Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019, katero sta opravila dr. Ana Slavec in dr. Michael Burnard, v okviru zagonskega projekta InnoRenew Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju. 

Podatki in metapodatki so na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Za dostop do podatkov je potrebna registracija, medtem ko so metapodatki odprto dostopni na spletni strani Arhiva družboslovnih podatkov.

Podatki temeljijo na anketi, ki je bila izvedena v letu 2019, in zajema 294 podjetij v slovenski lesni vrednostni verigi na temo njihovih inovacijskih dejavnosti. Na Zenodo je že objavljeno poročilo v angleškem in slovenskem jeziku, v rubriki V preseku pa članek o raziskavi, prav tako v angleškem in slovenskem jeziku.