Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE obiskali Gozdarsko fakulteto v Srbiji

InnoRenew CoE in Gozdarska fakulteta Univerze v Beogradu sta partnerja v bilateralnem projektu Kemična modifikacija kot zaščita lesa v morskem okolju pred morskimi lesnimi škodljivci.

V okviru projekta so Vesna Starman, Nastja Podrekar in dr. Črtomir Tavzes iz InnoRenew CoE obiskali srbsko fakulteto, kjer so s srbskimi partnerji pregledali in pretehtali že izvedene projektne aktivnosti ter začrtali nadaljnje raziskovalno delo.

Med obiskom so raziskovalci InnoRenew CoE nastopili tudi kot gostujoči predavatelji za študente Gozdarske fakultete, poleg tega pa so obiskali še podjetje Boreal, ki je proizvajalec luksuznega pohištva iz hrastovega lesa.