Co-funded by:
Mentored by:

Mednarodno sodelovanje je nujnost in hkrati nagrada

V ponedeljek, 13. maja 2019, se je v Ljubljani uradno odprla že enajsta razstava Čar lesa, ki promovira in spodbuja rabo lesa in lesenih izdelkov v Sloveniji ter ozavešča javnost o trajnostnem vidiku rabe tega naravnega materiala.

Ob razstavi so organizatorji pripravili številne spremljevalne dogodke, od strokovnih srečanj in posvetov do predstavitev. Med temi je bila tudi znanstvena konferenca »Čar sodelovanja: mednarodno povezovanje za inovativno gozdno-lesno verigo«, ki je potekala na dan odprtja razstave v Cankarjevem domu.

»Čar mednarodnega sodelovanja pomeni, da smo odprti za deljenje in sprejemanje znanja, izkušenj in primerov, ki omogočajo napredne ideje,« je povedala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE. »Poslanstvo našega raziskovalnega inštituta je internacionalizacija, kar je edina prava pot, ki znanosti, gospodarstvu in družbi prinaša trajne koristi.«

InnoRenew CoE je izrazito mednarodna organizacija, saj polovica zaposlenih prihaja iz tujine, 75 % vseh raziskovalnih projektov pa je zasnovanih na sodelovanju z mednarodnimi partnerji. Mednarodnost prinaša večjo raznolikost idej in perspektiv, poleg tega pa raziskovalcem omogoča, da razvijajo omrežja, ki jim zagotavljajo vpetost v najnovejše usmeritve, inovacije in dejavnosti na njihovih področjih.

»Če želimo doseči najboljše rezultate, je mednarodno sodelovanje v raziskovanju po mojem mnenju nujnost, hkrati pa je samo po sebi tudi nagrada,« je povedal dr. Michael Burnard, namestnik direktorice InnoRenew CoE. »Ljudje, s katerimi se povezujemo po celem svetu, lahko postanejo naši sodelavci, sodelavke, včasih mentorji ali mentorice pa tudi prijatelji in prijateljice. Vedno je lepo imeti nekaj prijateljev več na zanimivih koncih sveta,« je še dodal.

Na konferenci so, skladno s splošno temo razstave Čar lesa, osvetlili pomen dveh podpornikov InnoRenew CoE, ki sta ključna za promoviranje mednarodnega sodelovanja in financiranja inovacij v slovenskem gozdarskem sektorju: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in program Evropske komisije ERA-NET Cofund Action »ForestValue – Inoviranje gozdarske bioekonomije«.

Po uvodnem nagovoru dr. Tomaža Boha, direktorja Direktorata za znanost na MIZŠ, sta pogovor vodila Mika Kallio, koordinator projektov ForestValue, in dr. Martin Greimel, so-koordinator projektov ForestValue. Moderirala sta dve okrogli mizi, namenjeni izmenjavi idej in razmislekov o preteklih in sedanjih projektih ForestValue, ki si vsi prizadevajo za inovacije v evropski gozdarski panogi.

Pri doseganju tega cilja so slovenski raziskovalci pomembni partnerji. Njihovo sodelovanje pri projektih, financiranih iz programa ForestValue, namreč razširja mednarodne mreže, ki podpirajo gozdarsko panogo na poti od virov do znanja. Leta 2018 je InnoRenew CoE pridobil dva projekta, financirana iz programa ForestValue in MIZŠ, in sicer Zagotavljanje »fingertip« znanja, ki omogoča določitev lastnosti lesa v odvisnosti od življenjske dobe – CLICK DESIGN in Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi – DynaTTB.

 CLICK DESIGN

Projekt v InnoRenew CoE vodi dr. Jakub Sandak, raziskovalec v skupini za modifikacijo lesa. CLICK DESIGN je del mednarodnega konzorcija, ki ga vodi angleški inštitut BRE – Building Research Establishment in združuje skupino priznanih raziskovalnih timov, ki skupaj delajo na področju trajnosti lesa.

»Da so raziskovalce InnoRenew CoE povabili, naj se pridružijo tej skupini, je velik privilegij,« je povedal dr. Sandak. »Mednarodno sodelovanje pri tem projektu je priložnost za InnoRenew CoE, da postane glavno raziskovalno središče, ki bo vplivalo tako na prihodnji razvoj področja gradnje, ki temelji na materialu biotskega izvora, kot tudi na zakonodajo in standardizacijo na tem področju.«

InnoRenew CoE je pri projektu CLICK DESIGN zadolžen za usklajevanje potreb uporabnikov, in estetskih lastnosti stavb, za načrtovanje vzdrževanja stavb in za vizualizacijo njihove zunanjosti glede na njihovo življenjsko dobo. Nabor zanesljivih in validiranih numeričnih modelov, ki lahko natančno napovejo  življenjsko dobo stavbe, je ključnega pomena za večje zaupanje vlagateljev, arhitektov in izvajalcev pri uporabi biomaterialov za gradnjo stavb.

»Upamo, da bo projekt prispeval k povečanju deleža trajnostnih zgradb na trgu in tudi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov,« je dejal dr. Sandak. »Slovenija si prizadeva, da bi postala država, ki pospešuje trajnostni razvoj; projekt CLICK DESIGN se torej odlično ujema z njeno Strategijo pametne specializacije.«

DynaTTB

Projekt v InnoRenew CoE vodi Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali. DynaTTB se kot del mednarodnega konzorcija, ki ga vodi švedski inštitut RISE – Research Institutes of Sweden, ukvarja z dinamično analizo visokih lesenih stavb z obremenitvami.

Med projektom se bodo stavbe različnih tipov, velikosti, višin in postopkov lesene gradnje poskusno merile in situ in numerično modelirale, da bi pridobili ustrezne podatke za raziskovalce, gradbenike in vlagatelje.

Dr. Šušteršič je dejal, da je »glede praktične uporabnosti rezultatov ključnega pomena raznolikost takšnih stavb po vsej Evropi in je torej mednarodno sodelovanje nujno, da se podatki lahko zberejo.«

Slovenija bo imela v okviru tega projekta najmanj eno stavbo, na kateri bodo izvajali meritve in analize, da bi prišli do uporabnih podatkov o vibracijskih lastnostih stavb, ki bodo koristni pri oblikovanju stavb glede na njihovo odpornost na veter in potres.

»Strokovnjaki v InnoRenew CoE bodo zbrali širok spekter informacij, ki jih bodo lahko uporabili pri nadaljnjih raziskavah in svetovanju povsod po svetu. Ker InnoRenew CoE pri projektu vodi diseminacijo rezultatov, se bo njegova prepoznavnost v mednarodnem okolju lesnega gradbeništva še dodatno okrepila,« je dodal dr. Šušteršič.

InnoRenew CoE in razstava Čar lesa tako še naprej uspešno sodelujeta. Razstava osvetljuje pomembnost slovenske gozdarske panoge v okviru države, konferenca pa razširja znanje o inovacijah na tem področju in o njegovi mednarodni vplivnosti.

»Eden od forumov, na katerem se ukvarjamo z izzivi čara mednarodnega sodelovanja, je Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma (Forest-based Sector Technology Platform – FTP), kjer konstruktivno prispevamo k oblikovanju raziskovalnih in inovacijskih politik EU v tej panogi,« je dejal dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec v InnoRenew CoE. In dodal: »InnoRenew CoE je po definiciji svetovni raziskovalni inštitut in mednarodno sodelovanje je zato ključno za naš obstoj. Čar sodelovanja je v medsebojnih vplivih izjemno raznolikih partnerjev in deležnikov, njihovih izvorov, kulturnih ozadij in življenjskih izkušenj, še posebej pa znanstvenih, tehničnih in človeških znanj, sposobnosti in kakovosti.«

Razstava Čar lesa bo na ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani do 18. maja 2019, pozneje pa se bo del razstave selil na enajst različnih lokacij. Potujoča razstava se bo tudi letos ustavila v Kopru, kjer jo bo InnoRenew CoE v sodelovanju z Univerzo na Primorskem od 1. do 21. julija 2019 gostil v avli palače Armerija.

 

Čar lesa organizirajo InnoRenew CoEDruštvo za zaščito lesa SlovenijeMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvoJavna agencija SPIRIT SlovenijaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoBiotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo in Svet za les.