Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na ogledu Požarnega laboratorija v Logatcu

Raziskovalci v InnoRenew CoE – dr. Andreja Kutnar, dr. Jaka Pečnik, Lei Han, Marica Mikuljan in Lea Primožič, so obiskali Požarni laboratorij Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Udeležili so se sestanka projekta Inovativni lesni proizvodi iz termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z izboljšanimi fizikalnimi, mehanskimi in požarnimi lastnostmi (WoDeFi).

Na sestanku so razpravljali predvsem o napredku in načrtu dela prvega sklopa o identificiranju primernih kombinacij modifikacij lesa s termično-hidromehanskim zgoščevanjem (THM) za povečanje požarne varnosti.

Ključen cilj projekta je sicer uporabiti THM zgoščevanje lesa, za lesne vrste z nizko vrednostjo, in tako razviti visokozmogljive lesne plošče z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi in požarno odpornostjo.