Co-funded by:
Mentored by:

Nova knjiga dr. Andreje Kutnar

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je soavtorica knjige Tehnologije modifikacije lesa: načela, trajnostnost in nujnost inoviranja (Wood Modification Technologies: Principles, Sustainability, and the Need for Innovation). Poleg nje so avtorji knjige še Dick Sandberg, Olov Karlsson in Dennis Jones.

Knjiga je izšla pri založniku Taylor & Francis Ltd in bo kmalu na voljo za nakup z 20-odstotnim popustom.

Nastanek knjige je spodbudilo spoznanje, da se je v zadnjih letih zelo povečal trg trajnostnih izdelkov iz modificiranega lesa, trajnostnost pa se je pomaknila v središče družbenega zanimanja. Avtorji so v knjigi zato osvetlili ključne spremembe pri modifikaciji lesa, predstavili pomembnejše tehnologije in opozorili na nujnost, da se pri gradnji in uporabi materialov upošteva okolje.