Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na 15. mednarodnem Simpoziju o operacijskih raziskavah v Sloveniji

Od 25. do 27. septembra je na Bledu potekal 15. mednarodni Simpozij za operacijske raziskave v Sloveniji (Symposium on Operations Research in Slovenia – SOR ’19). Dogodek je mednarodni forum, na katerem raziskovalci razpravljajo o operacijskih raziskavah na različnih področjih, na primer pri matematiki, statistiki, ekonomiji, gradbeništvu, izobraževanju, okolju in računalništvu.

Sekcija za operacijske raziskave Slovenskega društva Informatika, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, vsako drugo leto že tradicionalno organizirajo mednarodni simpozij. Letos so se ga udeležili tudi nekateri raziskovalci iz InnoRenew CoE.

Dean Lipovac in László Hajdu sta na simpoziju predstavila svojo raziskavo o zmanjševanju stresa pri ljudeh v organizacijah s pomočjo ciljnih intervencij. V delu konference, posvečenem matematičnemu programiranju in optimizaciji, pa je nastopil dr. Balázs Dávid s prestavitvijo o metodi tabu iskanja za optimizacijo heterogenih strukturnih okvirov.

Dr. Balázs Dávid na konferenci. Foto: László Hajdu

 

Konference se je udeležil tudi vodja raziskovalne skupine IKT dr. Miklós Krész in predstavil svoje raziskovanje v okviru teorije grafov in algoritmov.

Dr. Miklós Krész na konferenci. Foto: László Hajdu