Co-funded by:
Mentored by:

Predstavitev Živega laboratorija InnoRenew CoE v Opatiji

V Opatiji je Hrvaški lesarski grozd organiziral mednarodno konferenco FORESDA: Les in inovacije, na kateri so se posvetili široki paleti možnosti, ki jih gozdno-lesna industrija ponuja za ustvarjanje inovativnih izdelkov. Na konferenci so združili predstavnike malih in srednjih podjetij s tega področja in tudi iz ostalih industrij.

Vodja Živega laboratorija v InnoRenew CoE mag. Kim Turk Mehes in raziskovalka mag. Marica Mikuljan sta se udeležili dogodka, da bi navezali nove poslovne stike in predstavili InnoRenew CoE ter Živi laboratorij, ki spodbuja kulturo odprtih inovacij in razvoj novih vrednostnih verig in poslovnih modelov. Trenutno je v Živem laboratoriju InnoRenew CoE več kot 100 podjetij iz 70 različnih držav.

Poleg tega sta se na konferenci seznanili tudi z nekaterimi inovativnimi raziskovalnimi projekti in metodologijami za razvoj inovacij.