Co-funded by:
Mentored by:

Kim Turk Mehes

vodja Živega laboratorija in svetovalka za politike

Mag. Kim Turk Mehes je vodja Živega laboratorija in svetovalka na področju politik. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Politologija – Mednarodni odnosi. Del študijskega izobraževanja je opravljala v tujini; dodiplomski študij je zaključila na Univerzi v Miamiju, en semester podiplomskega študija pa na Poslovni šoli v Toulousu (Toulouse Business School). Leta 2016 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z zagovorom magistrskega dela »Transnacionalno sodelovanje v raziskovalno-razvojnih projektih: Implikacije za gospodarstvo majhne države« pridobila naziv magistra znanosti na področju mednarodne ekonomije.

Kim je bila dobrih 7 let zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Sektorju za znanost je bila vpeta v sooblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) – aktivno je sodelovala v različnih projektih ERA-NET (npr. WoodWisdom-Net, Sumforest in ForestValue) in CSA (npr. ERA Platform) na področju bioekonomije, bila je tudi izvedenka v programskem odboru Obzorja 2020 za družbeni izziv 2 (Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo). Kot glasna zagovornica večjega vključevanja manj uspešnih držav v ERA je bila nacionalna kontaktna oseba (NCP – National Contact Point) za program Obzorje 2020 Spodbujanje odličnosti in širjenja sodelovanja (H2020 Spreading Excellence and Widening Participation). Pred tem je bila dejavna v akademskem in poslovnem okolju pa tudi v nevladnem sektorju.