Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE s tožbo in predlogom začasne odredbe nad neresnične in zavajajoče navedbe

Zaradi neresničnih izjav Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki jih je v zvezi z gradnjo novih objektov inštituta InnoRenew CoE navedla v dopisu na svoji spletni strani, je inštitut InnoRenew CoE na Okrajnem sodišču v Ljubljani podal predlog za izdajo začasne odredbe za umik izjave za javnost z dne 3. 6. 2019.

ZAPS je namreč v svojem dopisu neresnično navajala, da bi moral zasebni neprofitni zavod InnoRenew CoE, ki je projektiranje stavb inštituta v Kampusu Livade izvedel z lastnimi, na trgu pridobljenimi sredstvi, pri izgradnji objektov upoštevati 100. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), torej upoštevati rezultate prvotno izvedenega javnega natečaja za Kampus Livade oziroma izvesti nov javni natečaj.

Inštitut InnoRenew CoE je ZAPS že predhodno obvestil, da navedeno ne drži, saj objekta nista namenjena javni rabi, in zato v skladu z ZJN-3 za njuno projektiranje ni potrebna izvedba javnega natečaja. Temu je pritrdilo tudi pridobljeno mnenje Ministrstva za javno upravo.

Ker je inštitut InnoRenew CoE vse postopke projektiranja izpeljal zakonito in kot dober gospodar, so navedbe ZAPS neresnične, zavajajoče in škodijo ugledu ter dobremu imenu inštituta InnoRenew CoE. S predlagano začasno odredbo želimo zato preprečiti nastanek težko nadomestljive škode, ki inštitutu InnoRenew CoE nastaja zaradi sporne, neresnične izjave.

Obenem je inštitut InnoRenew CoE vložil tožbo proti Tini Gregorič Dekleva in Aljošu Dekleva zaradi njunih neresničnih, protipravnih in za ugled in dobro ime škodljivih izjav, ki sta jih posamično ali skupaj podala v oddaji Odmevi (dne 29. 04. 2019 ob 22. uri na TV Slovenija 1) in v časopisu Delo (dne 01. 06. 2019, članek novinarja Borisa Šuligoja v rubriki Sobotna tema z naslovom »Javna univerza ali zasebno podjetje?«).

V teh neresničnih izjavah tožena arhitekta med drugim trdita, da inštitut InnoRenew CoE posluje nezakonito, da si prilašča javna sredstva, nezakonito porablja javni denar ter da uporablja idejno zasnovo (grafiko in delo) arhitekturnega biroja Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o. Ker te izjave vsekakor ne držijo, hkrati pa so tudi objektivno žaljive in nedvomno predstavljajo namerno škodovanje ugledu oz. dobremu imenu inštituta InnoRenew CoE, ta od toženih arhitektov na podlagi 178. člena Obligacijskega zakonika (OZ) zahteva javno opravičilo in preklic spornih izjav na enak način in v enaki obliki, kot so bile podane na TV Slovenija 1 in v časopisu Delo. Obenem zahteva tudi plačilo denarne odškodnine v znesku 10 tisoč evrov.

Inštitut InnoRenew CoE je bil v tožbo primoran, saj sta arhitekta zavrnila njegov poziv, da se javno opravičita in prekličeta svoje sporne izjave.

Do opravičila oziroma zaključka sodnih postopkov InnoRenew CoE drugih izjav za javnost, povezanih z investicijo v Livadah, ne bo posredoval.