Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE so obiskali Univerzo v Zahodni Virginiji

Univerza v Zahodni Virginiji je bila ustanovljena leta 1867 v Mongartownu (ZDA). Univerza združuje  14 fakultet in šol, ki ponujajo več kot 350 programov s področij kmetijstva, naravnih virov in oblikovanja, umetnosti in znanosti, gospodarstva in podjetništva, ustvarjalne umetnosti, zobozdravstva, pedagogike in človeških virov, gradbeništva, prava, medijev, medicine, nege, farmacije, telesne vzgoje in športnih ved ter javnega zdravja.

Dr. David DeVallance, vodja raziskovalne skupine InnoRenew CoE za kompozite obnovljivih materialov, in raziskovalca dr. Matthew Schwarzkopf ter Jaka Pečnik so univerzo obiskali, da bi postavili sistem za ekstrudiranje, namenjen pripravi različnih lesno-plastičnih kompozitnih pelet iz treh vrst pražene vrbe. Poleg tega so tudi nastavili optični sistem za skeniranje lesa.

Foto: Jaka Pečnik

V enem teden, ki so ga raziskovalci tam preživeli, jim je uspelo modificirati tri različne vzorce lesa pri dveh različnih temperaturah. Skupaj so pomešali različne kombinacije masnih razmerij med lesom in plastičnimi peletami, ekstrudirali so jih in nato zmleli.

Foto: Jaka Pečnik