Co-funded by:
Mentored by:

Čar mednarodnega sodelovanja

V ponedeljek, 13. 5. 2019, je v Cankarjevem domu potekalo odprtje 11. razstave Čar lesa. Med slavnostnimi govorci je bila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je poudarila, da Evropska unija podpira raziskovalne in razvojne dejavnosti držav članic. Kot dober primer teh dejavnosti je navedla raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki si z interdisciplinarnimi raziskavami prizadeva za dvig dodane vrednosti v gozdno-lesnem sektorju.

Violeta Bulc na odprtju razstave Čar lesa 2019. Foto: Ana Slavec

Odprtju razstave je prav na temo mednarodnega sodelovanja sledila znanstvena konferenca Čar sodelovanja: mednarodno povezovanje za inovativno gozdno-lesno verigo, ki jo je organiziral InnoRenew CoE. Udeležence konference je najprej pozdravila direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja na področju znanosti. S tem se je strinjal tudi direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh in izpostavil, da so na ministrstvu veseli uspehov slovenskih raziskovalcev pri prijavi na projekte s področja gozdno-lesene verige.

Program se je nadaljeval z dvema okroglima mizama. Na prvi so predstavili uspešne zgodbe letos izbranih  projektov, financiranih v okviru programa ForestValue, vodil pa jo je koordinator projektov tega programa Mika Kallio iz Finske. »Splošni cilj ForestValue je spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti gozdno-lesne vrednostne verige v Evropi,« je pojasnil. Slovenija je pri tem zelo uspešna, saj je od leta 2010 v tem mednarodnem programu uspešno pridobila že 21 projektov, ki jih v Sloveniji sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupna vrednost teh projektov je več kot 4,5 milijona evrov. »To je čudovit dokaz, da lahko z delno investicijo na nacionalni ravni dostopate do številnih mednarodnih projektov,« je dodal koordinator programa  Mika Kallio. Med sedmimi predstavljenimi projekti sta bila tudi dva, v katera je vključen InnoRenew CoE – projekt Click Design in DynaTTB.

Dr. Jakub Sandak na konferenci Čar sodelovanja. Foto: Lea Primožič

Na naslednji okrogli mizi so se posvetili že končanim projektom, ki so se po izteku financiranja uspešno nadaljevali v novih oblikah in partnerstvih. Pogovor je vodil Martin Greimel, so-koordinator programa ForestValue iz Avstrije. Predstavniki devetih projektov, ki so spregovorili o svojih izkušnjah pri izvajanju projektov, so poudarili, da je za uspešno izvedbo projekta ključno tesno sodelovanje partnerjev. Sicer pa so imeli s projekti, ki so se po izteku financiranja razvili tudi v nova sodelovanja ter v nove projekte, vsi dobre izkušnje.

Martin Greimel (levo) in Mika Kallio (desno). Foto: Črtomir Tavzes

Vse predstavitve na znanstveni konferenci Čar sodelovanja. 

Predstavitev Mika Kallia (v angleškem jeziku).