Co-funded by:
Mentored by:

Izzivi in priložnosti ekološke gradnje v jugovzhodni Evropi

V Zagrebu je nedavno potekala mednarodna delavnica Izzivi in priložnosti ekološke gradnje v jugovzhodni Evropi (Challenges and Opportunities of Eco-construction in Southeast Europe), ki jo je organiziral Hrvaški lesni grozd. V uvodnem predavanju o nujnosti podpore bioekonomske strategije pri medsektorskem sodelovanju, prikazani na primeru iz Avstrije, so bile predstavljene različne možnosti in priložnosti za biogospodarstvo.

Delavnica je bila namenjena vzpostaviti platforme, ki bo podpirala razvoj bioindustrije in ekološke gradnje na Hrvaškem in v drugih državah Podonavja, ter snovanju predlogov za ekološke inovacije z vključevanjem najbolj inovativnih malih in srednjih podjetij.

Na delavnici sta bila tudi raziskovalca v InnoRenew CoE mag. Marica Mikuljan in dr. Črtomir Tavzes, ki je udeležencem predstavil raziskovalni inštitut InnoRenew CoE ter koncept restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja REED.

Udeležbo na delavnici sta izkoristila tudi za mreženje in za spoznavanje novih ljudi.

Dr. Črtomir Tavzes na delavnici. Foto: Marica Mikuljan