Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Igor Gavrić sodeloval na sestanku evropskega tehničnega odbora »CEN/TC 250: Evrokod standardi« na Norveškem

Dr. Igor Gavrić se je marca 2019 udeležil sestanka evropskega tehničnega odbora za standardizacijo CEN na norveškem inštitutu za standardizacijo Standard Norge v Oslu. V okviru tehničnega odbora CEN/TC 250 pripravljajo osnutek nove generacije evrokod – evropskih standardov – za projektiranje gradbenih konstrukcij. Evrokodi so standardi, ki določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov, opisujejo osnove njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve za dosego navedenih vidikov zanesljivosti objektov.

 

Raziskovalca v InnoRenew CoE dr. Iztok Šušteršič in dr. Igor Gavrić sta pred kratkim postala člana nacionalnega tehničnega odbora SIST/TC KON – Konstrukcije pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST). SIST je odgovoren za pripravljanje slovenskih nacionalnih standardov in za mednarodno sodelovanje pri pripravi standardov na evropski oziroma na mednarodni ravni. Raziskovalca sta obenem postala nacionalna predstavnika delovne skupine evropskega tehničnega odbora CEN/TC 250/SC 8/WG 3, v okviru katere sodelujeta pri pripravi nove generacije standarda Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Lesene konstrukcije, in tako prispevata pri pripravi novih postopkov projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih.

Sestanek CEN/TC. Foto: Igor Gavrić