Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek akcije COST Sheld-on v Portu

V okviru akcije COST CA16226 – Izboljševanje notranjih prostorov: pametno bivanjsko okolje za starejše (Sheld-on) so na Portugalskem, v Portu, organizirali sestanek upravnega odbora in vseh štirih delovnih skupin.

Ta akcija COST predstavlja znanstveno in tehnološko omrežje ključnih oseb iz akademskega, raziskovalnega in industrijskega sektorja. Posvečajo se težavam, ki jih v Evropo prinaša staranje populacije, in se osredotočajo predvsem na promocijo zdravega in varnega staranja.

Sestanka sta se udeležila tudi namestnik direktorice InnoRenew CoE in vodja raziskovalne skupine za človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard, ki je tudi podpredsednik te akcije, in vodja raziskovalne skupine za modifikacijo lesa dr. Anna Sandak.

V Portu so udeleženci razpravljali o razvoju in napredku dela v vseh štirih delovnih skupinah – pohištvo in habitatna industrija, razvoj informacijsko-računalniške tehnologije, skrb za zdravje ter rešitve za kakovostno staranje doma, v skupnostih in na delovnem mestu. Poleg tega so v različnih delavnicah razvili nove ideje, rešitve in smernice za njihovo prihodnje delo.