Co-funded by:
Mentored by:

Aktivnosti projekta Pro-Enrich v polnem teku

InnoRenew CoE se uspešno prijavlja na razpise in pridobiva nove projekte. Eden izmed novejših je tudi projekt, ki je nastal v okviru javno-zasebnega partnerstva biotehnoloških industrijskih panog BBI JU (The Bio-Based Industries Joint Undertaking) Pro-Enrich.

Glavni cilj projekta je razvijanje integriranega trajnostnega postopka v biorafinerijah, s katerim je možno vrsto kmetijskih ostankov predelati v proteinske in bioaktivne izdelke visoke vrednosti in široke uporabe.

Naš raziskovalec dr. Matthew Schwarzkopf je pred kratkim odšel v Wales, kjer so se sestali vsi partnerji projekta in dorekli, kako bodo zbirali, distribuirali in analizirali kmetijske ostanke. V novembru pa so se partnerji sestali v Valencii na generalni skupščini in organizacijskem odboru, kjer so predstavili dosedanje delo in napredek projekta Pro-Enrich. InnoRenew CoE je zadolžen za določanje in analiziranje tako ciljnih spojin po poskusnih obdelavah kot učinkovitega procesa ekstrakcije in ustreznosti ciljnih spojin za potrebe industrijskih partnerjev. Dr. Schwarzkopf je na generalni skupščini z ostalimi delil naše dosedanje aktivnosti in načrte za nadaljnje delo.