Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE sodeluje v projektu Pametni sistem notranje razsvetljave za starejše – SHINE

April 2018

Projekt Pametni sistem notranje razsvetljave za starejše – SHINE je nastal v okviru projektov »po kreativni poti do znanja«, ki so namenjeni spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem ter odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem, gospodarstvom in družbenim okoljem. Projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije, je namenjen predvsem študentom, saj s partnerskim sodelovanjem visokošolskih zavodov z gospodarstvom in industrijo, mlade spodbuja k pridobivanju konkretnih in praktičnih izkušenj že med samim procesom izobraževanjem.

Raziskovalni asistent v centru odličnosti InnoRenew CoE Marko Posavčević je prostovoljni sodelavec v projektu. Namen projekta je združiti sodobne informacijske tehnologije, načela ergonomije in dizajna grajenega okolja ter oblikovati odziven, učeč se sistem osvetljevanja bivalnih prostorov, ki bo prilagojen specifičnim potrebam in željam starejših. Sodelujoči študentje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Fakultete za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem imajo tako možnost sodelovanja z industrijskim partnerjem in delovnim mentorjem Riko hiše. Poleg tega v projektu sodeluje tudi gospod Luccio Gobbo, sedaj upokojeni oblikovalec svetil in vodja projektov v podjetju Intra Lighting d.o.o., ki v projektu SHINE sodeluje kot prostovoljec.

Projekt povezuje študente, organizacije in izobraževalne ustanove ter prinaša koristi za vse udeležence. Študenti pridobijo praktično znanje in izkušnje, podjetja in organizacije pridobijo pomoč z inovativnimi rešitvami, fakultete pa omogočijo v svojih študijskih programih povezovanje teorije s prakso.

InnoRenew CoE sodeluje tudi pri projektu RecAPPture.