Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE sodeluje v projektu »Po kreativni poti do znanja«

April 2018

Projekt »po kreativni poti do znanja« je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem ter odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem, gospodarstvom in družbenim okoljem. Projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije, je namenjen predvsem študentom, saj s partnerskim sodelovanjem visokošolskih zavodov z gospodarstvom in industrijo, mlade spodbuja k pridobivanju konkretnih in praktičnih izkušenj že med samim procesom izobraževanjem.

Na javni razpis smo se uspešno prijavili tudi v centru odličnosti InnoRenew CoE.

Aleksandar Tošić, raziskovalni asistent v InnoRenew CoE, je delovni mentor v projektu »po kreativni poti do znanja« z naslovom Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa – RecAPPture. Namen projekta je, da s pomočjo mobilne in spletne aplikacije povežejo  uporabnike, ki se odsluženega lesa želijo znebiti in podjetja, ki bi odslužen les uporabila za proizvodnjo lesenih oken.

Pri projektu sodeluje 5 študentov dodiplomskih in podiplomskih programov Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem ter en študent podiplomskega programa Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Univerzi v Ljubljani. Sodelujoči študenti imajo tako možnost sodelovanja z industrijskim partnerjem, podjetjem M SORA.

Projekt je odličen primer, kako lahko InnoRenew CoE v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in z industrijskimi partnerji spodbuja razvoj inovativnih rešitev in ustvarja pozitivno delovno okolje za mlade.

InnoRenew CoE sodeluje tudi pri projektu SHINE.