Co-funded by:
Mentored by:

Obisk študijskega objekta

Marec 2018

V začetku tedna so se raziskovalci InnoRenew CoE, dr. Jakub Sandak in dr. Črtomir Tavzes ter vodje nekaterih raziskovalnih skupin dr. Miklós Krész in dr. Iztok Šušteršič, mudili na Bledu. Skupaj s kolegi iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so obiskali dva študijska objekta (hišo in hlev), s pomočjo katerega se bodo učili kako implementirati BIM v lesenih objektih in objektih kulturne dediščine.

Obisku so se pridružili tudi kolegi iz Univerze na Primorskem, Nacionalnega inštituta za Javno zdravje, zavoda e-Oblak ter iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). ZAG je tudi vodilni partner zagonskega projekta Informacijsko modeliranje stavb. Raziskovali so možnosti integracije senzorjev, vidikov zdravja in kulturne dediščine v BIM obeh študijskih objektov.

Obisk, diskusije in razprave so bile konstruktivne in bodo zagotovo doprinesle k nadaljnjem razvoju zagonskega projekta.