Co-funded by:
Mentored by:

Using questionnaires to measure attitudes and behaviours of buildings users

This project will study the use of survey questionnaires to collect data on attitudes and behaviours of building users, particularly those behaviours related to sustainability issues and energy consumption. Survey questionnaires are the prevailing data collection method to measure user satisfaction with buildings; however, validity and reliability of current instruments is not known. Designing survey questionnaires is a complex task, and specific knowledge is needed to write effective and understandable survey questions to assure a high level of statistical quality for collected data.

The research objective is to identify existing measurement instruments used by architects and building researchers to collect and understand the needs of building users in the design process and post-occupancy evaluations, assess validity and comprehensibility of existing instruments, then design and assess improved survey questionnaires.

In the project’s first phase, a literature review of relevant works that use surveys or other social science research methods to study building users will be conducted, a collection survey question examples will be compiled, and focus groups with architects and building researchers will be held. In the second phase, survey questions will be selected for evaluation with quantitative and qualitative questionnaire pre-testing methods. Based on analysis of the results, an improved survey questionnaire will be developed. In the third phase, the improved instrument will be applied to two case studies and further assessments of the validity will be made based on respondent debriefing.

Solutions for the building sector will be developed based on project results in the form of guidelines to measure building occupant behaviour with higher validity. With improvements in validity and reliability of the measurement, researchers and practitioners in the field will be able to collect more accurate data to inform building design, energy performance planning, energy use models, and energy sustainability rating systems.

InnoRenew CoE project activities

This is a postdoctoral research project and the InnoRenew CoE is the only partner. Activities will include leading and managing the project, review of literature and methods, evaluation and analysis of questionnaires and their application, and dissemination activities.

Work packages and results

Work package 1: Project management

Deliverables:

Work package 2: Overview of methods

Deliverables:

 • D2.1 List of literature
 • D2.2 Inventory of building characteristics and user’s attitudes and behaviour (internal deliverable)
 • D2.3 List of survey items used to study building users’ attitudes and behaviour (internal deliverable)
 • D2.4 Focus group transcripts (internal deliverable)

Work package 3: Evaluation of questions

Deliverables:

 • D3.1 Survey questionnaires selected for evaluation (internal deliverable)
 • D3.2 Evaluation of questions with Survey Quality Predictor (internal deliverable)
 • D3.3 Evaluation of questions with the text corpora approach (internal deliverable)
 • D3.4 Improved survey questionnaires (see deliverable D5.2)

Work package 4: Application of questions

Deliverables:

 • D4.1 Final questionnaires with debriefing questions (see deliverable D5.2)
 • D4.2 Cleaned dataset for first case study (see deliverable D5.2)
 • D4.3 Cleaned dataset for second case study (see deliverable D5.2)
 • D4.4 Report, evaluation and discussion of results (items 30-32 in bibliography below)

Work package 5: Dissemination activities

Deliverables:

 • D5.1 Website
 • D5.2 Deposition of data in repository (items 36-50 in bibliography below)
 • D5.3 Submitted scientific papers (items 1-3 in bibliography below)
 • D5.4 Conference presentations (items 15-18 and 25-29 in bibliography below)
 • D5.5 Workshop for stakeholders in Slovenia (work in progress)
 • D5.6 Article about the project for the general public (items 10-14 in bibliography below)

Bibliografic references

Original scientific articles

 1. SLAVEC, Ana. Underrated innovativeness of micro-enterprises compared to small to medium enterprises in the Slovenian forest-wood sector. Sustainability. 2022, iss. 4, art. 1991, str. 1-17, ilustr. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su14041991https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/1991, DOI: 3390/su14041991. [COBISS.SI-ID 99177987]
 2. SLAVEC, Ana, SAJINČIČ, Nežka, STARMAN, Vesna. Use of smartphone cameras and other applications while traveling to sustain outdoor cultural heritage. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 13, str. 1-20, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7312, DOI: 3390/su13137312. [COBISS.SI-ID 68757251]
 3. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, SRAKAR, Andrej, ZWITTER, Matjaž, SLAVEC, Ana. Factors affecting attitudes towards COVID-19 vaccination : an online survey in Slovenia. Vaccines. 2021, vol. 9, iss. 3, str. 1-15. ISSN 2076-393X. https://www.mdpi.com/2076-393X/9/3/247, DOI: 3390/vaccines9030247. [COBISS.SI-ID 55075075]

Professional articles

 1. SLAVEC, Ana, SRAKAR, Andrej. Delovanje mlade sekcije statističnega društva Slovenije. Bilten Statističnega društva Slovenije. [Spletna izd.]. jun. 2022, letn. 43, št. 63, str. 17-23, ilustr. ISSN 2536-4146. https://stat-d.si/2022/06/10/bilten-statisticnega-drustva-slovenije-junij-2022/. [COBISS.SI-ID 111513091]
 2. SLAVEC, Ana, SRAKAR, Andrej. Z občansko znanostjo do validacije podatkov o COVID-19 v Sloveniji – primer skupnosti Sledilnik. Časopis za kritiko znanosti. 2021, letn. 44 [i. e. 49], št. 282, str. 137-159, ilustr. ISSN 0351-4285. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13836&lang=slv. [COBISS.SI-ID 58488323]
 3. SLAVEC, Ana. Kako vključiti javnost v pomoč znanstvenikom pri skrbi za kulturnodediščinske spomenike?. InnoRenew CoE. 1. sept. 2021, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2021/09/kako-vkljuciti-javnost-za-pomoc-znanstvenikom-pri-skrbi-za-kulturnodediscinske-spomenike/. [COBISS.SI-ID 99239683]
 4. SLAVEC, Ana. Razmere hranjenja predmetov v slovenskih muzejih. InnoRenew CoE. 16. jun. 2021, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2021/06/razmere-hranjenja-predmetov-v-slovenskih-muzejih/. [COBISS.SI-ID 99240963]
 5. SLAVEC, Ana. Kako inovativna so slovenska podjetja v gozdno-lesni verigi in kje je še prostor za izboljšave?. InnoRenew CoE. 2021, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2021/04/kako-inovativna-slovenska-podjetja-v-gozdno-lesni-verigi-kje-je-se-prostor-za-izboljsave/. [COBISS.SI-ID 61491715]
 6. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, SLAVEC, Ana, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, ZWITTER, Matjaž. Presečna študija mnenj zdravstvenih delavcev o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 30, št. 2, str. 28-34, graf. prikazi. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 50006019]

Popular science artciles

 1. SLAVEC, Ana. Uporaba fotoaparata in drugih aplikacij na pametnih telefonih na potovanjih za ohranjanje kulturne dediščine. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 13. jan. 2022. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/uporaba-fotoaparata-in-drugih-aplikacij-na-pametnih-telefonih-na-potovanjih-za-ohranjanje-kulturne-dediscine/. [COBISS.SI-ID 99230211]
 2. PETRAVIĆ, Luka, ZORMAN, Lea, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, SLAVEC, Ana, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, ZWITTER, Matjaž. Pogum za skok v svobodo : če bomo cepili manj kot polovico prebivalcev Slovenije, epidemije zagotovo ne bomo premagali. Delo. [Tiskana izd.]. 9. jan. 2021, leto 63, št. 06, str., ilustr. ISSN 0350-7521. https://www.delo.si/sobotna-priloga/pogum-za-skok-v-svobodo/. [COBISS.SI-ID 108794627]
 3. SLAVEC, Ana. Odnos do cepljenja proti Covid-19. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 29. dec. 2021. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/odnos-do-cepljenja-proti-covid-19/. [COBISS.SI-ID 99237635]
 4. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, SLAVEC, Ana, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, SRAKAR, Andrej, ZWITTER, Matjaž. Nam bo uspelo doseči dovolj visok odstotek cepljenih in zaustaviti epidemijo?. UMniverzum : interna revija Univerze v Mariboru. [Tiskana izd.]. julij 2021, št. 15, str. 22-24, ilustr. ISSN 2463-9303. [COBISS.SI-ID 71317507]
 5. SLAVEC, Ana. Odprta znanost – več kot le krilatica. InnoRenew CoE. 2019, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2019/10/odprta-znanost-vec-kot-le-krilatica/4. [COBISS.SI-ID 61495555]

Published scientific papers at conferences

 1. SCHAU, Erwin Andreas Meissner, ASADA, Raphael, SLAVEC, Ana, CARDELLINI, Giuseppe, 10th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2021),Stuttgart (online), Germany, September 1-8, 2021. Life cycle assessment of Austrian and Slovenian raw wood production. V: ALBRECHT, Steve (ur.). Building a Sustainable Future based on Innovation and Digitalization : 10th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2021) : Stuttgart (online), Germany, September 1-8, 2021. [S. l.]: 2022. 2022, vol. 349, art. 03003, str. 1-6, ilustr. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/16/e3sconf_lcm2022_03003/e3sconf_lcm2022_03003.htmlhttps://doi.org/10.1051/e3sconf/202234903003, DOI: 1051/e3sconf/202234903003. [COBISS.SI-ID 112813571], [SNIPScopus]
 2. SLAVEC, Ana, ŠTEBE, Janez, ŠOŠTARIČ, Mojca, IWANOWSKA, Magdalena, BAŁANDYNOWICZ-PANFIL, Katarzyna, ŁOSIEWICZ, Malgorzata, OLAH, Serban. Namera za cepljenje proti Covid-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji spomladi 2021 = Vaccination intention against Covid-19 in Poland, Romania and Slovenia in Spring 2021. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Javno zdravje in COVID-19 2022 : zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov : 2. znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 5. oktober 2022. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. Str. 64-71, ilustr. ISBN 978-961-6945-79-0. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/e-verzija_zbornika_javno_zdravje_in_covid-19_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 126918403]
 3. RUPČIĆ, Nika, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, PETRAVIĆ, Luka, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, SLAVEC, Ana, SRAKAR, Andrej, ZWITTER, Matjaž. Mnenja Slovencev o cepljenju proti SARS-COV-2 in ukrepih za zajezitev SARS-COV-2 v času od 17. 12. do 27. 12. 2020 = Public opinion on SARS-COV-2 vaccination and measures to contain the epidemics in Slovenia between 17th and 27th December 2020. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Javno zdravje in COVID-19 : znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 29. september 2021 : zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 142-147. ISBN 978-961-6945-42-4. https://www.nijz.si/sl/publikacije/zbornik-povzetkov-in-recenziranih-prispevkov-javno-zdravje-in-covid-19. [COBISS.SI-ID 78711299]
 4. BANGERT, Daniel, DAVIDSON, Joy, DIGGS, Steve, GROOTVELD, Marjan, MUFTIĆ, Sanjin, PISONI, Cristiana, SHANAHAN, Hugh, SITZ, Lina, SLAVEC, Ana, SEANG, Sothearath, VENKATARAMAN, Shanmugasundaram. The CODATA-RDA Data Steward school. V: 15th International Digital Curation Conference, 17-20 February 2020, Dublin. [S. l.: s. n.[, 2020. 1 spletni vir. https://zenodo.org/record/3609205#.X37UwGgzZPa. [COBISS.SI-ID 31738371]

Invited lectures

 1. SLAVEC, Ana. Introduction to research data management. V: Open Science Summer School : Maribor, Slovenia, 12.-16. September 2022 : [course materials]. Maribor: University of Maribor, 2022. 32 prosojnic. https://url.um.si/Be43Fhttps://www.youtube.com/watch?v=xe5WcCFU7wE. [COBISS.SI-ID 134784259]
 2. SLAVEC, Ana. Metodološki izzivi merjenja inovacijskih aktivnosti mikro podjetij, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 29. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 1541663940]

Lectures at a foregin university

 1. SLAVEC, Ana. Data management, Mendel University, Brno, 23 April 2021. [COBISS.SI-ID 64221699]
 2. SLAVEC, Ana. Survey design for students, University of Graz, 15th of October 2021. [COBISS.SI-ID 82637571]
 3. SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, School of Chemical Engineering, Aalto University, Espoo, October 22, 2019. [COBISS.SI-ID 1541664196]
 4. SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, Mendel University, Faculty of forest and wood technology, Brno, 4th November 2019. [COBISS.SI-ID 1541694404]

Published abstract of a scientific paper at a conference

 1. SLAVEC, Ana, HOEBEN, Annechien D., TORRES, Miguel M., PRIMOŽIČ, Lea, STERN, Tobias. Climate change adaptation and mitigation activities of Austrian and Slovenian enterprises in the wood-value chain. V: PRIMOŽIČ, Lea (ur.), FABIAN, Gertrud (ur.). IRIC 2022 : Rethinking Buildings and Materials for a Sustainable Future : book of abstracts : 17-18 November 2022, Izola, Slovenia. Electronic ed. Izola: Innorenew CoE; Koper: University of Primorska Press, 2022. Str. 25. InnoRenew CoE International Conference series. ISBN 978-961-293-193-3, ISBN 978-961-293-194-0. ISSN 2784-6679. https://innorenew.eu/app/uploads/2022/11/iricBOA_final-1-10.11.2022.pdf. [COBISS.SI-ID 135057923]
 2. SLAVEC, Ana. Improving the representativeness of non-probability samples : a case study of two web surveys. V: LUSA, Lara (ur.), KASTRIN, Andrej (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2021. Str. 51. https://akastrin.si/as-book-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 80054531]
 3. SLAVEC, Ana, STARMAN, Vesna, SAJINČIČ, Nežka, FABIAN, Gertrud, HAJDU, László, KRÉSZ, Miklós Ferenz, SANDAK, Anna Malgorzata, SANDAK, Jakub Michal, TAVZES, Črtomir. Social mechanisms to engage visitors in cultural heritage monuments preservation. V: Healthy and sustainable renovation with renewable materials : book of abstracts. InnoRenew CoE International Conference 2021, online, 10-11 June 2021. Izola: InnoRenew CoE, 2021. Str. 17. https://innorenew.eu/app/uploads/2020/08/IRIC2021_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 66800131]
 4. SLAVEC, Ana, PRELOVŠEK NIEMELÄ, Eva. Developing temporary housing solutions for displaced persons : a study of user needs. V: Integrating sustainability and health in buildings through renewable materials : book of abstracts. InnoRenew CoE International Conference 2020, 3. September 2020, Izola. Izola: InnoRenew CoE, 2020. Str. 12. [COBISS.SI-ID 27162115]
 5. SLAVEC, Ana, BURNARD, Michael David, ROVERE, Barbara. Methodological challenges of measuring innovation activities of micro companies. V: LUSA, Lara (ur.), KASTRIN, Andrej (ur.), BLEJEC, Andrej (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2019. Str. 25. ISBN 978-961-94283-0-6. [COBISS.SI-ID 1541570756]

Final report on research results

 1. SLAVEC, Ana, STARMAN, Vesna, SAJINČIČ, Nežka. Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter zanimanje za oglede spomenikov kulturne dediščine. Izola: InnoRenew CoE, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)), tabele, graf. prikazi. http://doi.org/10.5281/zenodo.5047828. [COBISS.SI-ID 70042115]
 2. SLAVEC, Ana, KAVČIČ, Maša. Report on the survey of storage conditions of museum objects in Slovenia : WP 6.1 Advanced materials for cultural heritage storage : Task 1: Database development. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Raziskovalni inštitut: = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Research institute, 2021. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62501379]
 3. SLAVEC, Ana, BURNARD, Michael David. Report on the survey on innovation activities in the wood-based value chain. Izola: InnoRenew CoE, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)), tabele, graf. prikazi. https://zenodo.org/record/4685940#.YHvzymczZPY. [COBISS.SI-ID 60122883]

Radio or television show, podcast, interview, press conference

 1. LEP, Žan (diskutant), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (diskutant), BABNIK, Kaja (diskutant), HAFNER-FINK, Mitja (diskutant), KURDIJA, Slavko (diskutant), SLAVEC, Ana (diskutant). Družboslovne raziskave o vidikih pandemije Covid-19 v Sloveniji. Ljubljana: TV3 Slovenija; [San Bruno]: Youtube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura 59 min 57 min)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=SiQKaads9A0. [COBISS.SI-ID 136630019]
 2. BLEJEC, Andrej (intervjuvanec), SLAVEC, Ana (intervjuvanec), KEJŽAR, Nataša (intervjuvanec), ŽIBERT, Janez (intervjuvanec). Statistika – svet v številkah. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 video datoteka (27 min, 52 sek)), barve, zvok. Ugriznimo znanost. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174771784. [COBISS.SI-ID 61923587]
 3. SLAVEC, Ana (intervjuvanec), SABADIN, Karin (oseba, ki intervjuva). Ukročena statistika : oddaja Dobro jutro. Koper: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (11 min, 28 sek)), barve, zvok. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174758221?s=tv. [COBISS.SI-ID 90967555]

Completed scientific collection of research data

 1. SLAVEC, Ana, BURNARD, Michael David. Inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi, 2019. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/indep19/https://doi.org/10.17898/ADP_INDEP19_V1. [COBISS.SI-ID 99198467]
 2. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, ZWITTER, Matjaž, SLAVEC, Ana, PRETNAR ŽAGAR, Ajda (927), SRAKAR, Andrej (927), ZORKO, Andraž (927), ARHAR, Igor (927), HOHKRAUT, Tomaž (927). Odnos do cepljenja proti SARS-COV-2, 2020 : priložnostni vzorec. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sarspr20/, DOI: 17898/ADP_SARSPR20_V1. [COBISS.SI-ID 66554115]
 3. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, ZWITTER, Matjaž, SLAVEC, Ana, ZORKO, Andraž (927), ARHAR, Igor (927), HOHKRAUT, Tomaž (927), PRETNAR ŽAGAR, Ajda (927), SRAKAR, Andrej (927). Odnos do cepljenja proti SARS-COV-2, 2020 : verjetnostni panel. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sarsve20/, DOI: 17898/ADP_SARSVE20_V1. [COBISS.SI-ID 82336259]
 4. IWANOVSKA, Magdalena, ŠTEBE, Janez, SLAVEC, Ana, et al., ZORKO, Andraž (927). Počutje in odnos do cepljenja, 2021 : namera za cepljenje proti covid-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. 1 spletni vir. DOI: 17898/ADP_POCP21_V1. [COBISS.SI-ID 104136707]
 5. SLAVEC, Ana, STARMAN, Vesna, SAJINČIČ, Nežka. Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščinE, 2020. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/umaos20/, DOI: 17898/ADP_UMAOS20_V1. [COBISS.SI-ID 81959683]