Co-funded by:
Mentored by:

Masni spektrometer / Plinski kromatograf Plinski kromatograf (z masno selektivnim detektorjem opremljen z injicirnimi sistemi za različne načine avtomatskega vnosa vzorca in sistem za termično ekstrakcijo)

Uporablja se za meritev organskih spojin v trdni, tekoči ali plinasti obliki, vsebuje tekočinsko posodo, micro ekstrakcijo trdnih spojin, termično desorpcijo, pirolitično in hladilno vbrizgavanje ter micro komoro.

Laboratory
Laboratorij za karakterizacijo
Equipment model
Agilent 5977B GC/MSD