Co-funded by:
Mentored by:

Umetniško delo v okviru NEBA Alliance

Univerza na Primorskem je v prostorih InnoRenew CoE organizirala zagonski sestanek projekta »New European Bauhaus Academy Alliance – NEBA Alliance« (vseevropski konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa – NEBA Alliance).

V okviru dogodka je akademski slikar Tilen Žbona, tudi profesor Pedagoške fakultete na Univerzi za Primorskem, ustvaril umetniško delo, ki predstavlja vrsto zastavljenih ciljev in sinergij ob implementiranju Novega evropskega Bauhausa.

Foto: Tilen Žbona

Delo, ki ga je Žbona izvedel ob priložnosti prvega sestanka partnerjev NEBA Alliance, je nastalo ob srečanju skupine deležnikov, kjer so si izmenjevali medsebojne izkušnje, delili stališča predvsem pa si postavljali nova vprašanja in postavljali nove mejnike.

Slikarsko delo vsebuje ikonografske temelje zahodnega renesančnega znanstvenega pristopa, obravnava študije anatomske figure kot prestop izuma linearne perspektive ter stilistično ohranja grafične poteze izrisanih in površinsko izpeljanih oblik, katere zaznamujejo kanoni Leonardo Davinčijevskih modularnosti, Sfumato, svetlo-temnih in kromatskih prehodov. Sorazmerja in proporci pa nakazujejo na vpliv Albrercth Dürerjevega raziskovalnega risarskega pristopa. Umetniško delo in s tem slika, ki jo je Žbona s tehniko kolaža, risbe in ploskovne monokromatske izpeljanke zastavil, se v sodobnem času bere v dveh nivojih in sicer, prvič s predelano formo in njenim abstrahiranim prikazom, ki je tudi temelj Bauhaus šole, kjer na način uporabe likovnih prvin, likovnih elementov za katere so znani predvsem Johhannes Itten, Rudolf Arnheim in Gestalt teoretiki uprizarja univerzalno govorico likovne signalizacije oz. dekodifikacije. Drugič, na podlagi abstrahiranega umetniškega sloga Informale, Žbona svoje delo nadgradi z narativno kompozicijo simbolnih figur, ki predstavljajo skupino ljudi in človeštva v centru pozornosti.