Co-funded by:
Mentored by:

Sodelovanje z Univerzo v Šopronu

InnoRenew CoE tesno sodeluje z Univerzo v Šopronu, še posebej s fakulteto Faculty of Wood Engineering and Creative Industries. Vizija InnoRenew CoE se ujema z vizijo madžarske fakultete in spodbuja aktivno sodelovanje med raziskovalci obeh organizacij na različnih področjih.

Od leta 2019 se obe organizaciji ukvarjata z optimizacijo in načrtovanjem procesov v lesni industriji. Ta skupni projekt vključuje partnerstva z Inštitutom za informatiko in matematiko ter raziskovalnim oddelkom za obdelavo informacij v InnoRenew CoE. Rezultat projekta so številne predstavitve na mednarodnih konferencah in objavljeni članki v znanstvenih revijah. Kot plod sodelovanja so bili izvedeni tudi nekateri raziskovalni obiski, na primer sodelovanje študenta ekonomske informatike pri optimizaciji procesov v žagarskih obratih. Poudarek je predvsem na integraciji praktičnih in akademskih izkušenj.

“Zadnja leta sodelujemo z Univerzo v Šopronu na različnih raziskovalnih področjih,” je povedal dr. Balázs Dávid, raziskovalec v InnoRenew CoE, in dodal: “V okviru tega trenutno gostimo tudi dodiplomskega študenta iz te univerze, ki opravlja pri nas Erasmus prakso.”

Organizaciji se aktivno vključujeta v skupne raziskave, sodelujeta pa tudi v sklopu Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub). Ta deluje kot platforma za skupno usposabljanje na področju gradnje ekosistemov, ki vključuje naravne materiale, digitalne tehnologije in izboljšano krožno gospodarstvo. Med anketiranjem o vrzelih v znanju in potrebah v ekosistemu gradbeništva so zapolesni na InnoRenew CoE odigrali ključno vlogo pri strokovnem prevodu in lektoriranju madžarske različice vprašalnika.

Znanstveno sodelovanje se nadaljuje tudi pri sodelovanju v Znanstvenem odboru Mednarodne konference International Hardwood Conference, ki jo organizira Univerza v Šopronu. To sodelovanje je bilo ključno za prispevek k uspehu konference, tradicija pa se bo nadaljevala tudi na dogodku leta 2024.