Co-funded by:
Mentored by:

Prvi sestanek projekta Uporaba Zelene davčne politike za večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost

V mesecu oktobru 2023 je InnoRenew CoE gostil prvi sestanek projekta »Uporaba Zelene davčne politike za večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost«.

Dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec v InnoRenew CoE, je vodil sestanek, predstavil njegove ključne cilje in načrtovane dejavnosti. Cilj projekta je namreč pripraviti strokovne podlage, s katerimi bi z instrumenti Zelene davčne politike spodbudili večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost.

Projekt financirata ARIS in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.