Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar in Bogdan Božac na 27. mednarodni konferenci o leseni gradnji

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, in Bogdan Božac, pomočnik direktorice v InnoRenew CoE, sta se udeležila 27. mednarodne konference o lesni gradnji, ki je potekala v Innsbrucku, v Avstriji.

Dr. Andreja Kutnar je sodelovala na delu konference, ki je bil posvečen temi Evropske platforme za politiko v lesarstvu (woodPoP), in predstavila izobraževanje in poklicno usposabljanje. V okviru pobude woodPoP je Slovenija, v sodelovanju z InnoRenew CoE, prevzela vodenje tehnične delovne skupine za izobraževanje in poklicno usposabljanje.

Dr. Andreja Kutnar na 27. mednarodni konferenci o lesni gradnji. Foto: Bogdan Božac

Konferenco je organiziralo avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo. Namen konference pa je bil razpravljati o tem, kako lahko upravljanje in odločevalci pospešijo napredek pri krepitvi trajnostne rabe lesa in drugih obnovljivih materialov v Evropi in širše, s spodbujanjem biogospodarstva.