Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o prepoznavanju čustev v izobraževalnih videoposnetkih

Nežka Sajinčič, dr. Anna Sandak in Amy Simmons iz InnoRenew CoE, so v sodelovanju z dr. Andrejo Istenič iz Univerze na Primorskem, v reviji European Journal of Psychology of Education, objavile znanstveni članek z naslovom “How do native and non-native speakers recognise emotions in the instructor’s voice in educational videos? Exploring the first step of the cognitive-affective model of e-learning for international learners”.

Čustvena drža inštruktorja v izobraževalnem videoposnetku lahko vpliva na učni proces, zato so avtorji v študiji preverili kognitivno-afektivni modela e-učenja. Natančneje, preučili so ali lahko učenci prepoznajo čustva, ki jih inštruktor izraža le s svojim glasom. Govorci so prepoznali pravilna čustva (razen frustracije), medtem ko so govorci katerih materni jezik je angleščina, navdušene videoposnetke ocenili bolj pozitivno kot ostali.