Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na mednarodni konferenci International Conference on Near Infrared Spectroscopy (NIR 2023 Innsbruck)

Dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak in Albert Kravos, raziskovalci v InnoRenew CoE, so se udeležili mednarodne konference International Conference on Near Infrared Spectroscopy (NIR 2023 Innsbruck), ki je potekala od 20. do 24. avgusta 2023, v Innsbrucku, Avstrija.

Dr. Jakub Sandak je predstavil temo zagotavljanja kakovosti v proizvodnji lepljenega lesa s pomočjo bližnje infrardeče spektroskopije ter raziskavo o karakterizaciji triptiha iz obdobja beneške gotike s hiperspektralnim slikanjem NIR.

Albert Kravos je predstavil raziskave projekta OLEAF4VALUE. Natančneje je predstavil določanje primernosti oljčnih listov za predelavo v biorafinerijah s pomočjo prenosnih spektrometrov NIR.

Dr. Anna Sandak pa je predstavila dejavnosti projekta ARCHI-SKIN in hiperspektralno slikanje kot visoko zmogljivo metodo za spremljanje kolonizacije gliv na gradbenih materialih.

Serija konferenc NIR je vodilna mednarodna konferenca, ki poteka vsako drugo leto. Konferenca o tej hitro razvijajoči se tehnologiji, običajno pritegne več kot 500 udeležencev. Na letošnji konferenci so potekale delavnice, plenarna, osrednja in raziskovalna predavanja vodilnih in mlajših znanstvenikov na tem področju.