Co-funded by:
Mentored by:

Drugi javni razpis projekta Pharaon

Projekt Pharaon, ki ga sofinancira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 857188, bo ponudil finančno podporo ponudnikom podprojektov, ki bodo izbrani na podlagi objavljenega javnega razpisa.

Pharaon vabi vse zainteresirane, k oblikovanju manjših konzorcijev z največ tremi partnerji, da bi z naslednjimi ukrepi dopolnili in nadgradili proces razvoja ekosistema Pharaon:

  1. Razširitev zmogljivosti ekosistema Pharaon z novimi digitalnimi rešitvami in tehnologijami, ki obravnavajo enega ali več izzivov Pharaon.
  2. Razširiti doseg sistema Pharaon prek meja trenutnih pilotnih projektov z izvajanjem novih pilotnih projektov z lastnimi uporabniki, ki uporabljajo izbrane digitalne rešitve in tehnologije. Konzorciji bodo morali pritegniti nove uporabnike ter upravljati izvajanje pilotov.
  3. Dokazati, da orodja za interoperabilnost Pharaon zagotavljajo enostaven način uporabe, ki bo olajšal razvoj ekosistema Pharaon in s tem njegovo trajnost. To bo doseženo z integracijo vsake od izbranih digitalnih rešitev, ki so del Pharaon Hub, ter sodelujejo z vsaj eno od komponent Pharaon.

Drugi javni razpis Pharaon bo financiral konzorcije do treh partnerjev, po možnosti z vsaj enim malim in srednje velikim podjetjem (MSP), z razvitimi digitalnimi rešitvami, ki obravnavajo enega ali več izzivov Pharaon.

Vsak konzorcij bo moral svojo rešitev prilagoditi za integracijo z ekosistemom Pharaon z uporabo Pharaon Hub in bo moral izvesti manjši pilotni projekt, ki bo validiral rešitev in njeno integracijo s Pharaonom v realnih scenarijih.

Znesek, namenjen financiranju podprojektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.500.000 EUR. Najvišji upravičeni znesek za uspešno izbran posamezen konzorcij je 200.000 EUR. Pričakuje se, da bo na tem javnem razpisu financiranih do 15 podprojektov.

Prijavijo se lahko vsi subjekti, registrirani v državi članici EU ali pridruženi državi programa Obzorje 2020.

Rok za oddajo vlog je 30. september 2023

Vse informacije so na voljo na spletni strani Pharaon: https://www.pharaon.eu/second-open-call/