Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev domov za starejše občane

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu »Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje« (Pharaon), ki ga financira Evropska komisija (GA #857188) in katerega cilj je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope.

V okviru projekta Pharaon so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE tesno sodelovali s šestimi domovi starejših občanov v slovenski Istri, osrednji Sloveniji in Štajerskem. Pri izvajanju aktivnosti projekta so spoznali, da v Sloveniji domovi starejših občanov niso infrastrukturno ustrezno opremljeni, da bi lahko enostavno namestili tehnologije, s katerimi bi zagotovili izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev.

V domovih starejših občanov se srečujejo z izzivi pomanjkanja prostora, neustrezno razporeditvijo in ureditvijo notranjosti, prav tako pa tudi z neustreznostjo in pomanjkanjem strojne opreme ter druge infrastrukture. Posledično se poleti soočajo s previsoko relativno vlažnostjo, medtem ko je pozimi ta prenizka. Prav tako je v domovih starejših občanov večinoma neustrezna internetna povezava, ki je omejena na skupne prostore, osebje pa ima še priložnost za nadgradnjo digitalne pismenosti.

Prav zato so se v InnoRenew CoE odločili, da Vladi Republike Slovenije predlagajo ukrepe, za podporo investicij v domove starejših občanov in zvišanje digitalne usposobljenosti osebja:

  1. Pri načrtovanju in prenovi stavb naj se upoštevajo potrebe uporabnikov in notranje okolje, naj je oblikovano na način, ki spodbuja zdravje in dobro počutje oziroma se uporabi načelo restorativnega in ergonomskega oblikovanja okolja (ang. »restorative environmental and ergonomic design«; REED), ki temelji na potrebah okolja in človeka kot njegovega pomembnega dela. To se lahko doseže z uporabo lesa v interierju, z zmanjšanjem hrupa, z naravno svetlobo, z odprtimi prostori za interakcijo in fizično aktivnost, z ergonomsko oblikovano opremo in prostorov ter z ustrezno kvaliteto zraka, relativno vlažnostjo in temperaturo v njih.
  2. Domove naj se opremi z modernimi napravami in orodji informacijsko komunikacijskih tehnologij, s katerimi se lahko spremlja okoljske parametre, kot so kakovost notranjega zraka (koncentracije onesnaževal in vsebnost trdnih delcev v zraku) in drugih plinov (kisik, ogljikov dioksid in monoksid), prenos toplote, pretok zraka, prezračevanje, toplotno udobje (ogrevanje, hlajenje), zračna vlaga, energetska učinkovitost ter zvočno, svetlobno in vizualno udobje. Pri tem je nujno, da so ti podatki prikazani uporabniku prijazno.
  3. Osebje naj uporablja pametne tehnologije, ki olajšajo njihovo delo, kot so na primer robotika za razporeditev hrane in zdravil ter senzorjev za zaznavanje padcev.

O projektu Pharaon

Splošni cilj projekta Pharaon je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope. Projekt temelji na integriranih in visoko prilagodljivih ter interoperabilnih odprtih platformah, naprednih storitvah, napravah in orodjih, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, masovnimi podatki in pametno analitiko.