Co-funded by:
Mentored by:

Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2023

Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2023 »Interdisciplinarne rešitve za trajnostne stavbe«, bo potekala v stavbi inštituta InnoRenew CoE, v Izoli od 13. do 14. septembra 2023. Osrednji nagovor bo imel Alan Organschi, direktor in partner arhitekturnega biroja Gray Organschi Architecture v New Havenu, Connecticut, ZDA, ter direktor inovacijskih laboratorijev Bauhaus Earth, globalne interdisciplinarne pobude za preoblikovanje gradbenega sektorja.

Konferenca bo ponudila forum na temo obnovljivih materialov ter njihove uporabe pri ustvarjanju zdravih in trajnostnih zgradb. Sestavljena je iz štirih tematskih sklopov:

  • Trajnostne rešitve za okolje, recikliranje in optimizacijo designa
  • Novi evropski Bauhaus (sooblikovanje, rešitve, estetika)
  • Inženirski živi materiali
  • Trajnostna gradnja in trajnostne stavbe
  • Prenos znanja, vplivi na družbo ter zdravje in preference ljudi
  • Interdisciplinarne teme za trajnostno gradnjo

Konferenca je priložnost za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih, namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, pa tudi o inovacijah na tem področju.

Poleg tega bosta dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in osrednji govorec na IRIC2023 Alan Organschi, zaključila konferenco z razpravo o mikrodokazilih v okviru začetnega vozlišča NEBAP Hub. Ta je bil pred kratkim vzpostavljen na Univerzi na Primorskem in se osredotoča na trajnostno grajena okolja, tj. regenerativne in vključujoče prostore, ki z razogljičevanjem zmanjšujejo vplive na okolje ter vodijo k pozitivnim družbenim in gospodarskim učinkom, vključno z zdravjem in dobrim počutjem. NEBAP Hub bo nudil usposabljanja o gradbenih ekosistemih z materiali na biološki osnovi, digitalnih tehnologijah in večji krožnosti, z namenom pospešitve razogljičenja domov in stavb po Evropi in širše.

Oglejte si program IRIC2023!

Obiščite spletno stran IRIC2023 za več informacij in za registracijo, ki je na voljo do 28. avgusta 2023.

Vljudno vabljeni tudi k sponzoriranju Mednarodne konference InnoRenew CoE 2023, ki vam bo omogočila povečanje svoje prepoznavnosti na interdisciplinarnem področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja. Pošljite nam elektronsko sporočilo na conference@innorenew.eu za več informacij.

Konferenco organizirata InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP).

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.