Co-funded by:
Mentored by:

Objavljena nova knjiga o rekonstrukciji in ustvarjanju mest kot ponor ogljika za trajnostno prihodnost

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, je soavtorica prve knjige, ki je izšla pri Bauhaus Earth, »Reconstructing the Future: Cities as Carbon Sinks«. Knjiga je zdaj brezplačno na voljo tudi na spletu.

Knjiga, ki sta jo uredila Hans Joachim Schellnhuber in Rocío Armillas Tiseyra, je nastala v sklopu konference »Reconstructing the future for people and planet«, ki je junija lani potekala v Vatikanu. Dr. Andreja Kutnar je aktivno sodelovala na konferenci, katere cilj je bil razpravljati o tem, kako do leta 2050 postopno zmanjševati emisije toplogrednih plinov v gradbenem sektorju in prispevati k obnovi podnebja do leta 2200.

Dr. Andreja Kutnar je napisala poglavje v knjigi o kritični presoji lesa kot gradbenega materiala:

»Sem strokovnjakinja za znanost o lesu in močno verjamem, da je potrebno interdisciplinarni pristop in sodobna raziskovalna področja združiti s trajnostjo in smotrno rabo naravnih virov, kot je les. Uporabljati moramo sodobne tehnologije, v načrtovanje in gradnjo stavb pa vključevati tudi ljudi in zagotoviti, da jih v grajenem okolju povežemo z naravo.«

Dr. Kutnar je še poudarila, da je »regenerativna trajnost tista, ki jo trenutno premalo uporabljamo pri spopadanju s podnebnimi spremembami, vendar moramo iti v smeri regeneracije, da bi zmanjšali okoljsko škodo, pa tudi ustvarili pozitiven učinek.«

Naslednji korak bi moral biti pospešen prenos znanja za soustvarjanje lepega in trajnostnega grajenega okolja za vse, kar je popolnoma v skladu s pobudo Novega evropskega Bauhausa in ambicijami Evropskega zelenega dogovora. V podporo tem prizadevanjem so na Univerzi na Primorskem v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, nedavno ustanovili univerzitetni center Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP HUB).

Knjiga je zdaj brezplačno na voljo tudi na spletu!