Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar o Akademiji za novi evropski Bauhaus

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, se je udeležila virtualnega 6. posveta Platforme znanja: »Evropske akademije: pot do kompetenc za 21. stoletje?«, ki je potekal 21. junija 2023.

Dogodek je pripravilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, z namenom da bi slovenski deležniki spoznali različne pristope k pobudam in projektom evropskih akademij, ter spoznali kako tovrstne pobude povezati z nacionalnimi pobudami.

Dr. Andreja Kutnar je na dogodku predstavila Akademijo za novi evropski Bauhaus, ki je bila vzpostavljena na Univerzi na Primorskem, s ciljem zagotavljanja zadostnega števila novih usmeritev prilagojenim modulom usposabljanja delavcev in spodbujanja večjega vključevanja ljudi (tako izvajalcev kot uporabnikov) v prakse trajnostne gradnje.

Nastajanje različnih Evropskih akademij je sicer posledica ciljev Evropskega leta spretnosti, ki želi zapolniti vrzeli v znanju in spretnostih v EU ter spodbuditi strategijo EU na področju spretnosti, ki bo pomagala dousposobiti in preusposobiti ljudi s poudarkom na digitalnih spretnostih in spretnostih na področju zelenih tehnologij.

Evropske akademije se razvijajo na različnih področjih in se med seboj tudi konceptualno razlikujejo. Vsem pa je skupno to, da so zasnovane kot projekti znotraj različnih programov in instrumentov EU in da skušajo prispevati k zmanjševanju vrzeli na področju spretnosti in kompetenc, kar v EU predstavlja vedno večji izziv.