Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar na delavnici fokusne skupine SUSTRACK

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, se je udeležila spletne delavnice “Limits, barriers and solutions to boost the transition towards a circular bio-based economy”, ki jo je v okviru Zelenega tedna EU organiziral SUSTRACK.

Cilj delavnice je na podlagi strokovnega znanja in izkušenj zainteresiranih deležnikov potrditi celovito raziskavo literature o omejitvah linearnega gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, ter ovirah in možnih rešitvah za trajnostni prehod.

SUSTRACK je triletni projekt, namenjen podpori oblikovalcem politik pri njihovih prizadevanjih za razvoj trajnostnih poti za zamenjavo fosilnih in ogljično intenzivnih sistemov s trajnostnimi krožnimi sistemi in sistemi na biološki osnovi na ravni EU in regionalni ravni, kar prispeva k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora.