Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil srečanje projekta OLEAF4VALUE

Raziskovalci InnoRenew CoE so gostili sestanek projekta Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE), ki je potekal od 9. do 10. februarja 2023.

Na sestanku so razpravljali o delu in preteklih aktivnostih posameznih delovnih sklopov. Dr. Jakub Sandak, raziskovalec v InnoRenew CoE, je predstavil napredek, ki so ga dosegli v prvem delovnem sklopu, namenjen razvoju pametnih dobavnih verig.

Naslednji dan so na sestanku vsi partnerji razpravljali o ključnih vprašanjih in izzivih, s katerimi se srečujejo v zvezi z razvojem projekta, ter o tem, kako povečati sodelovanje med partnerji.

Poleg tega so raziskovalci v InnoRenew CoE organizirali voden ogled stavbe in raziskovalnih laboratorijev inštituta.