Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil člane delovne skupine Gozd-les

Delovna skupina Gozd-les iz Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je imela svoj tretji sestanek v stavbi inštituta InnoRenew CoE.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je člane sprejela in jim predstavila nekaj ključnih aktivnosti inštituta. Poleg tega je dr. Daša Majcen, raziskovalka v InnoRenew CoE, predstavila svoj MSCA raziskovalni projekt ter izvedla delavnico na temo percepcije deležnikov o stanju in razvojnih usmeritvah slovenske lesne industrije. Znotraj te so deležniki podali svoja preliminarna stališča glede osnutka raziskave na temo ekonomsko-okoljskega stanja in potenciala lesne industrije ter njenih podsektorjev.

Člani skupine so svoje delovne aktivnosti nadaljevali z ogledom Luke Koper. Sicer pa je skupina Gozd-les imenovana s strani vlade, za definiranje ukrepov za oživitev gozdno lesne verige v Sloveniji.