Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jaka Pečnik uspešno zagovarjal doktorsko delo

Dr. Jaka Pečnik, raziskovalec v skupin InnoRenew CoE za kompozite iz obnovljivih materialov, je uspešno zaključil doktorski študij na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

V svojem doktorskem delu je s pomočjo mentorja dr. Matthew Schwarzkopfa in somentorja dr. Václava Sebera, raziskoval napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa. Dr. Jaka Pečnik je zaključil študij na doktorskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Čestitke Jaka!