Co-funded by:
Mentored by:

Na pol poti do ciljev projekta OLEAF4VALUE: od valorizacije oljčnih listov do uporabe bioloških proizvodov z visoko dodano vrednostjo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je eden od 16 partnerjev projekta OLEAF4VALUE. V prvih 18 mesecih izčrpnega dela vseh parterjev so znatno napredovali na vseh področjih razvoja projekta.

Ključne dosežke so naredili na področju standardiziranja vhodnih materialov, torej listov oljk, te drugače premalo izkoriščene biomase, in tako pričeli razvijati pametne dobavne verige. V tej fazi so pregledali najsodobnejše oljčne nasade in prepoznali najprimernejše ponudnike biomase. Vzorce so karakterizirali tako v laboratoriju kot s prenosnimi spektroskopskimi instrumenti v nasadih, ter pokazali, da se dobavne verige oljčnih listov v različnih regijah, ki so vključene v projekt, bistveno razlikujejo. Količina biomase, ki je na voljo za biorafinerije, se razlikuje glede na drevesno vrsto, metode obrezovanja/obiranja, ravnanje z ostanki in trajanje skladiščenja.

Projektni partnerji so se posvetili tudi razvoju tehnoloških postopkov, skozi katere gre surovina iz oljčnih listov. Partnerji so načrtovali sheme nadaljnjega postopka pametne biorafinerije za pretvorbo biomase oljčnih listov v različne proizvode z visoko dodano vrednostjo. Biorafinerija je tako opremljena z orodjem za pametno optimizacijo, programsko opremo, ki usmerja nadaljnjo predelavo vsake serije oljčnih listov v različne končne izdelke, pri čemer upošteva njihovo sestavo in povpraševanje na trgu v danem trenutku. Trenutno je bilo na tak način proizvedenih že kar 15 izdelkov, kar je pomemben mejnik projekta.

Partnerji so razvili tudi različne mešanice iz oljčnih listov pridobljenih snovi (proizvodnja prilagojenih bioproizvodov) za peroralno uporabo. Pri izločevanju teh spojin iz različnih izvlečkov oljčnih listov so si pomagali z molekularno vtisnjenimi polimeri. Dokazali so torej, da je iz kompleksnih izvlečkov oljčnih listov (mešanica mnogih spojin), možno natančno izločiti frakcije, bogate z aktivnimi spojinami. Povečali so topnost spojin iz oljčnih listov in pokazali, da so dovolj stabilne pri različnih temperaturah in v tekočinah, ki simulirajo okolje v želodcu in črevesu ljudi.

Poleg tega so iz manj pomembnih molekul, ki so prisotne v izvlečkih oljčnih listov, z uporabo biokatalize in rekombinantnih mikrobnih celic, pridobili nove molekule z visoko vrednostjo za farmacevtsko, kozmetično in nutracevtsko industrijo. Izkazalo se je, da je proizvodnja novih molekul tudi cenovno dostopna, kar je še posebej pomembno, saj je pot do tržne uporabe naslednji cilj projekta. Na tej stopnji so že ocenili topnost doslej razpoložljivih izvlečkov oljčnih listov pri velikem številu različnih koncentracij. Za potencialno uporabo v kozmetiki so preizkusili tudi, kako izvlečke ujeti v različne vrste kapsul. Partnerji se strinjajo, da do sedaj zbrani rezultati različnih izvlečkov oljčnih listov obetajo blagodejen vpliv na zdravje ljudi.

Poleg tehnološkega razvoja je konzorcij parterjev izvajal tudi svojo strategijo za povečanje vpliva projekta na trajnostni razvoj družbe.. Pripravili so vmesna poročila o ključnih tržnih sektorjih biogospodarstva ter vmesne analize poslovnih modelov in verig vrednosti, sedaj pa partnerji proučujejo možnosti za začetek tržne dejavnosti. Kmalu bodo začeli oblikovati nove poslovne modele in izkoriščati verige vrednosti. Poslovne načrte in načrte izkoriščanja znanja bodo preverjali s ključnimi zainteresiranimi deležniki, ki bodo pomagali usmerjati in s podatki obogatiti nadaljnje raziskave partnerjev.

Projekt Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE), financira okvirni program EU Obzorje 2020 – Bio-Based Industries. Ključni cilj je razviti celovit sistem valorizacije oljčnih listov, rešiti izziv njihovega odstranjevanja s polj in hkrati pridobiti bioaktivne proizvode z visoko dodano vrednostjo in velikim tržnim potencialom.

Projekt bo vzpostavil temelje šestih pametnih verig vrednosti, ki temeljijo na novo razvitem konceptu 4.0: Pametna dinamična biorafinerija z več načini valorizacije (SAMBIO) za kaskadno valorizacijo biomase oljčnih listov glede na njeno začetno sestavo (indeks primernosti biomase).

Projekt OLEAF4VALUE se je začel izvajati 1. julija 2021. Združuje konzorcij 16 zelo izkušenih partnerjev iz vse Evrope, ki se posvečajo celoviti valorizaciji te premalo izkoriščene biomase.