Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil raziskovalce iz Univerze v Banja Luki

Dr. Anna Sandak in drugi člani skupine za modifikacijo lesa v InnoRenew CoE, so v okviru bilateralnega projekta »Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb« gostili raziskovalce iz Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Banja Luki.

To je bil zaključni obisk v okviru projekta, katerega namen je bil razprava in razmislek o ključnih dejavnostih in rezultatih projekta.

Poleg tega so gostujoči raziskovalci iz Univerze v Banja Luki izvedli predavanja za raziskovalce v InnoRenew CoE in za magistrske študente programa Trajnostno grajeno okolje, ki se izvaja na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem. Dr. Darija Gajić in dr. Slobodan Peulić sta predstavila strategije za trajnostno prenovo stavb in primere izboljšav, Jelena Rašović pa je spregovorila o gradbeni fiziki za energetsko učinkovitost.