Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE obiskali Univerzo v Modeni

Dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak, dr. Rene Herrera Diaz in Faksawat Poohphajai, raziskovalci v InnoRenew CoE, so v okviru bilateralnega projekta Spektroskopija in multivariatna analiza podatkov za nadzor kakovosti modificiranega lesa (MULTI-SPEC), še zadnjič obiskali Univerzo v Modeni in Reggio Emilia (UNIMORE).

Cilj projekta MULTI-SPEC je sicer je sistematično in poglobljeno ocenjevanje in karakterizacija modificiranega lesa.

Obisk raziskovalcev InnoRenew CoE na UNIMORE je bil osredotočen na pregled in razpravo o napredku raziskav opravljenih v zadnjih letih. Diskutirali so tudi o uporabi novega algoritma za obdelavo slik za razvrščanje kakovosti modificiranega lesa. Poleg tega so preizkusili alternativne algoritme za razvrščanje materialov, obdelavo in analizo rezultatov. Poleg analize hiperspektralnih slik so bili predhodno obdelani in ovrednoteni tudi spektri NIR, izmerjeni na primer z MicroNIR.

Med obiskom so se raziskovalci pogovarjali o morebitnem nadaljnjem sodelovanju. Obe instituciji sodelujeta pri pripravi nove projektne prijave in če bo ta uspešna, se bo sodelovanje nadaljevalo.