Co-funded by:
Mentored by:

Obisk Slovenskega regionalno razvojnega sklada

InnoRenew CoE je danes, v okviru strokovne ekskurzije, gostil Slovenski regionalno razvojni sklad.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, dr. Igor Gavrić, dr. Črtomir Tavzes in Eva Prelovšek Niemela so jim predstavili inštitut in uporabo lesa v gradbeništvu. Posvetili so se tudi temi ogljičnega odtisa lesene gradnje in LCA metodologije.

Regionalni sklad je finančna razvojna institucija, ki preko finančnih produktov podpira projekte, ki so trajnostni, družbeno sprejemljivi, vplivajo na zmanjševanje ogljičnega odtisa ter so hkrati tudi regionalno pomembni in doprinašajo k razvoju posamezne slovenske regije. InnoRenew CoE je sodeloval pri razvoju Slovenske industrijske strategije 2021 – 2030 in s povezanim izvedbenim dokumentom ukrepov za razvoj lesnopredelovalne industrije. V tem dokumentu so med ključnimi deležniki navedeni tudi Slovenski regionalno razvojni sklad. Prav zato so na obisku diskutirali tudi o izvedbenih ukrepih ter o vlogi Sklada.

Obisk se je zaključil z vodenim ogledom stavbe in raziskovalnih laboratorijev.