Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil zaposlene iz podjetja Wood K plus

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je sprejela in pozdravila goste v novi stavbi inštituta v Izoli. Nato je dr. Michael Burnard, namestnik direktorice, predstavil inštitut, raziskave in aktivnosti. Nadalje je spregovoril o procesu gradnje največje lesene stavbe v Sloveniji.

Dr. Jakub Sandak, raziskovalec v InnoRenew CoE, pa je gostom predstavil projekt Olive4Value, ki je financiran s strani Evropske Unije (Obzorje2020-JTI-BBI). V projektu se osredotočajo predvsem na razvoj celovitega sistema za recikliranje oljčnih listov.

Obisk se je zaključil z vodenim ogledom prostorov inštituta in njegovih raziskovalnih laboratorijev.