Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na zagonskem dogodku projekta FRISSBE

Oddelek za raziskave požarno-varnega trajnostno grajenega okolja (FRISSBE) na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), je v novi stavbi in prostorih požarnega laboratorija ZAG v Logatcu, organiziral delavnico o požarni varnosti in trajnosti.

Foto: ZAG

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, se je udeležila delavnice in predstavila metode modifikacije lesa za podporo trajnosti. Na dogodku sta bila tudi dr. Anna Sandak, ki je predstavila bioinspirirane materiale, inovativne premaze in inženirske žive materiale ter dr. Iztok Šušteršič, ki je spregovoril o LCA lesenih stavb.

Foto: ZAG

Foto: ZAG

Na delavnici so raziskovalci in strokovnjaki razpravljali o prihodnosti sodobnega grajenega okolja, v katerem je potrebno jasno opredeliti trajnostne cilje in cilje požarne varnosti. Dogodek je obenem predstavljal tudi uradni znanstveni zagonski dogodek projekta FRISSBE, ki je del programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Predstavniki projekta FRISSBE so vse udeležence popeljali tudi po novih raziskovalnih prostorih.