Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sodelujeta na konferenci o prihodnosti grajenega okolja s predsednico Evropske komisije

Papeška akademija znanosti in neprofitna organizacija Bauhaus Earth, med 9. in 10. junijem 2022, v Vatikanu, organizirata konferenco »Reconstructing the future for people and planet«. Konferenca poteka kot del festivala Novega evropskega Bauhausa, ki ga je lani predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Vatikanu bo udeležence nagovorila in pojasnila kako z Novim evropskim Bauhausom in z Evropskim zelenim dogovorom, skupaj zasledujemo načela trajnosti in socialne vključenosti. Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na Univerzi na Primorskem, pa bo spregovorila o različnih gradbenih materialih ter koristih, ki jih ti prinašajo za trajnostno gradnjo in trajnostni razvoj družbe.

Trenutno se naša družba ukvarja s krizo in perečimi vprašanji o trajnosti, globalnem segrevanju, izgubi biodiverzitete in socialni neenakosti. Med te teme moramo dodati tudi grajeno okolje, pomemben del vzrokov podnebne krize, saj. gradbeni sektor ustvarja približno 40 % vseh emisij toplogrednih plinov. Hkrati, pa prav ta sektor tudi ponuja priložnost in rešitev, saj lahko s s pogostejšo rabo naravnih in obnovljivih materialov v grajenem okolju, ta delež znatno znižamo.

»V veliko čast mi je, da bom na konferenci, skupaj z visokimi predstavniki Evropske komisije in mednarodnimi strokovnjaki, predstavila usmeritve za nadaljnji razvoj grajenega okolja v Evropi in širše,« je dejala dr. Andreja Kutnar.

Poleg Ursule von der Leyen in ostalih visokih predstavnikov, bodo na konferenci tudi številni mednarodnimi strokovnjaki, na primer dr. Joachim von Braun, predsednik Papeške akademije znanosti, kardinal Peter Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in prof. dr. Hans Joachim Schellnhuber, soustanovitelj Bauhaus Earth in ambasador okrogle mize uglednih strokovnjakov v okviru Novega evropskega Bauhausa.

Konferenco bo možno spremljati tudi preko spleta na platformi Zoom.

V okviru festivala Novega evropskega Bauhausa, se bodo predstavniki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem aktivno vključili še v dogodek akcije COST Connect, ki bo sočasno potekal v Bruslju. Dr. Iztok Šušteršič se bo tako pridružil najrazličnejšim deležnikom, od raziskovalcev in inovatorjev, do oblikovalcev politik in odličnih strokovnjakov, pri razpravi o povezovanju različnih področij družbe, kulture, izobraževanja, znanosti in arhitekture, za soustvarjanje trajnostne prihodnosti. Z dogodkom želijo spregovoriti o premostitvi globalnih izzivov z lokalnimi rešitvami in tako doseči ambiciozne podnebne cilje.

Zadnji dan festivala Novega evropskega Bauhausa, 12. junija 2022, bo InnoRenew CoE sklenil v svoji novi stavbi v Izoli, kjer bo gostili dogodek zveze Wood4Bauhaus. Na dogodku, s pričetkom ob 17:30, bosta dr. Andreja Kutnar in Uwe Kies, generalni sekretar Innovawood, povzela diskusijo, ki se je odvijala na konferenci v Vatikanu in se z ostalimi pogovarjala o zdravi in podnebju prijazni gradnji z lesom. Raziskovalci inštituta bodo prikazali kako lahko povezujemo znanost in umetnost na primeru glasbe in akustike. Hkrati bo InnoRenew CoE gostil razstavo Čar lesa 2022, ki bo v prostorih InnoRenew CoE na ogled vse do konca meseca junija. Naslednji dan se bodo udeleženci lahko udeležili tudi vodenega ogleda stavbe inštituta in si ogledali najsodobnejšo analitično opremo za inovacije ter razvoj novih gradbenih proizvodov.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogajanju v Izoli in skupaj z nami razmislite o aktualnih temah današnjega časa ter o trajnostni, vključujoči in lepi prihodnosti naše družbe.