Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE bo gostil dogodek Wood4Bauhaus

InnoRenew CoE bo 12. in 13. junija 2022 gostil dogodek Wood4Bauhaus z naslovom »Novi evropski Bauhaus: spodbujanje zdrave, podnebju prijazne gradnje z lesom«. Dogodek bo potekal v novi stavbi InnoRenew CoE.

Cilj srečanja je spodbuditi razprave in pogovore o konferenci Novega evropskega Bauhausa, ki bo potekala v juniju, v Rimu. Tam bodo člani zveze Wood4Bauhaus predstavili vse večji pomen lesa v grajenem okolju.

Moderatorja dogodka bosta dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in Uwe Kies, generalni sekretar Innovawood. Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine InnoRenew CoE za trajnostno gradnjo, pa bo predstavil lesene stavbe za ustvarjanje zdravega bivalnega okolja. Udeleženci se bodo lahko udeležili tudi vodenega ogleda stavbe InnoRenew CoE in si ogledali najsodobnejšo analitično opremo za inovacije in razvoj novih gradbenih proizvodov.

Preberite podroben program in navodila za prijavo na dogodek.