Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil 1. mednarodno konferenco SensorFINT

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem sta 10. in 12. maja 2022 gostila 1. mednarodno konferenco SensorFINT v okviru akcije COST 19145 »European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors« na temo »Non-Destructive Spectral Sensors advances and future trends«.

Več kot 100 raziskovalcev in predstavnikov industrije iz celega sveta se je zbralo v novi stavbi InnoRenew CoE, da bi razpravljali o inovacijah pri nadzoru procesov s pomočjo nedestruktivnih spektralnih senzorjev (NDSS), novih pristopih za integracijo signalov NDSS, metodologijah za obdelavo podatkov NDSS v realnem času, napredku sistemov za podporo odločanju za učinkovit nadzor v prehranski verigi ter usklajevanju znanstvenega napredka z industrijskimi potrebami.

»Konferenca je bila odlična priložnost, da smo se srečali v živo, predstavili svoje delo ter izmenjali ideje, mnenja in teme za prihodnje raziskave,« je povedala dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in vodja organizacijskega odbora 1. mednarodne konference SensorFINT.

Poleg štirih glavnih sej konference so organizatorji pripravili še spletno predstavitev posterjev, sejo namenjeno STSM in sponzorjem ter okroglo mizo za gospodarstvo. Konferenca je bila obenem tudi priložnost za mreženje, saj je bila organizirana tudi slavnostna večerja, po konferenci pa izlet v Škocjanske jame, ki so uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine.

Če želite izvedeti več o različnih vidikih in prebojnih raziskavah s področja nedestruktivnih spektralnih senzorjev, si oglejte knjigo povzetkov.

Organizacijski odbor se zahvaljuje sponzorjem konference: VIAVI Solutions, Optic Instruments, GranIT in Q-interline.