Co-funded by:
Mentored by:

Albert Kravos na 4. Hlajevih dnevih

Albert Kravos, raziskovalni asistent v InnoRenew CoE, je sodeloval na 4. Hlajevih dnevih »Oljkarstvo v luči podnebnih sprememb«.

Predstavil je projekt OLEAF4VALUE, katerega cilj je razviti celoten sistem valorizacije oljčnih listov in vzpostavitev osnovne pametne vrednostne verige – ta temelji na konceptu 4.0: Smart Dynamic Multi-Valorization-Route Biorefinery (SAMBIO) – za kaskadno valorizacijo oljčnih listov glede na njihovo fizikalno-kemijsko sestavo, posebej prirejeno s posebnimi predobdelavami za proizvodnjo ciljnih izdelkov.

Dogodek je organiziralo Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, v okviru projekta EIP Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu in Javnih služb iz oljkarstva.