Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil Kristine Meile iz latvijskega inštituta Latvian State institute of wood chemistry

InnoRenew CoE je v okviru podoktorskega projekta »A biorefinery approach to the separation and application of the products of lignocellulose pyrolysis« gostil Kristine Meile, iz latvijskega inštituta Latvian State institute of wood chemistry. Obiskala je raziskovalno skupino za kompozite iz obnovljivih materialov.

V času obiska se je seznanila z raziskovalno opremo v InnoRenew CoE, povezano s pridobivanjem in ločevanjem produktov pirolize. Pridobila je praktične izkušnje z uporabo naprave HPLC, ki se uporablja za ločevanje kondenzacijskih produktov pirolize.

Poleg tega se je srečala še z ostalimi raziskovalci InnoRenew CoE in predstavila svoje raziskave na tedenskem sestanku.