Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o spremljanju kakovosti zraka

Dr. Michael Mrissa, Aleksandar Tošić, Niki Hrovatin, Sidra Aslam, dr. Balázs Dávid, dr. László Hajdu, dr. Miklós Krész, raziskovalci IKT skupine v InnoRenew CoE, so skupaj z Andrejem Brodnikom in Brankom Kavškom iz Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem, v reviji Applied sciences objavili članek »Privacy-Aware and Secure Decentralized Air Quality Monitoring«.

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih je pomembna prednost za izboljšanje kakovosti življenja in upravljanja zgradb. V članku so raziskovalci predstavili ogrodje, ki obravnava ključne pomisleke pri praktični implementaciji brezžicnih senzorskih omrežji za monitoring kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Predlagano ogrodje vključuje porazdeljeno podatkovno bazo, modul za nadzor dostopa na podlagi vlog, Onion usmerjevanje, optimizacijo postavitve ponornih vozlišč in porazdeljeno podatkovno rudarjenje.

Raziskava je bila opravljena v okviru projekta Avtonomno računalništvo na robu za spremljanje kakovosti zraka, financiranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).