Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE prejel certifikat EFQM za poslovno odličnost

Danes je raziskovalni inštitut InnoRenew CoE prejel certifikat Recognised by EFQM 4 zvezdice za poslovno odličnost. Na slavnostnem dogodku ga je podelil Rok Capl, v.d. direktorja agencije SPIRIT. Na slovesnosti je bila prisotna tudi dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Danilo Markočič, župan Občine Izola ter Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper.

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so se lani prijavili na javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021, saj se zavedajo, da je za uspešno znanstveno in ostalo delo pomembno tudi dobro upravljanje organizacije. Prav zato so se ocenjevali po modelu odličnosti EFQM in uspešno pridobili certifikat Recognised by EFQM 4 zvezdice.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica inštituta InnoRenew CoE je dejala, da je na pridobljen certifikat zelo ponosna: »Certifikat EFQM za poslovno odličnost za nas pomeni pomemben korak pri doseganju kakovosti, tako pri kreiranju delovnega okolja kot tudi v odnosu do naših partnerjev.« Z zunanjo neodvisno presojo je InnoRenew CoE tako pridobili pomembno potrditev kakovosti svojega poslovanja.

Rok Capl, v.d. direktorija agencije SPIRIT in  dr. Andreja Kutnar. Foto: Amy Simmons

Rok Capl, v.d. direktorija agencije SPIRIT, ki je certifikat tudi podelil je poudaril: »Mednarodni certifikat na podlagi partnerskega dogovora z organizacijo EFQM podeljujemo le izjemnim organizacijam na področju poslovne odličnosti. Morda v prihodnje prestopite meje ter posežete tudi po evropskih zvezdicah odličnosti. Vsekakor pa lahko že danes prevzamete vlogo promotorja odličnosti med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami in širše.«

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podpirajo znanstvenoraziskovalne organizacije, ki se zavedajo, da učinkovito vodenje organizacij omogoča med drugim tudi optimalno izrabo javnih sredstev, ki jih ministrstvo namenja za dvig znanja, izkušenj, kompetenc in inovativnosti celotne družbe.

Dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Foto: Amy Simmons

»InnoRenew CoE je vse bolj trdna, mednarodno vpeta, odlična in programsko raznolika raziskovalna zgodba, ki postaja čedalje bolj prepoznavna v širšem raziskovalnem okolju doma in po svetu. Delate odločno, povezovalno, interdisciplinarno, v sodelovanju z gospodarstvom in na vsebinah, ki so soodgovorne za našo prihodnost,« je dejala ministrica dr. Simona Kustec.

Dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport in dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE. Foto: Lea Primožič

Delo v InnoRenew CoE je izrazito interdisciplinarno, pri raziskovanju sodelujejo psihologi, aplikativni kineziologi, kemiki, lesarji in drugi. Strokovnjaki iz različnih področij se torej ukvarjajo z raziskavami in inovacijami s področja obnovljivih virov in trajnostne gradnje. Trenutno je na inštitutu 69 zaposlenih, od katerih skoraj polovica prihaja iz 19 drugih držav, tako iz Evrope kot ZDA, Azije in Afrike.

Na inštitutu so že začeli izvajati priporočila, ki so jih dobili s strani ocenjevalcev, kar jim bo pomagalo tudi pri nadaljnjem izboljševanju poslovnih in podpornih dejavnosti.

Udeleženci dogodka, katerega sta organizirala SPIRIT Slovenija, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, so si lahko ogledali tudi nove prostore in laboratorije inštituta.